Přeskočit na obsah

Jednoletá podpora — činnost v oblasti kultury

Statutární město Jihlava vyhlásilo Jednoletou podporu kulturní činnosti na rok 2016. Maximální možná podpora je ve výši 100 tis Kč. Mělo by se jednat především o dlouhodobou, soustavnou kulturní a společenskou činnost, jež by přispěla k udržování kulturních tradic, nebo obohatila kulturní prostředí.

Příjem žádostí:

 • Žádost ve fyzické i elektronické podobě na CD musí být doručena na Magistrát města Jihlavy od 1. 10. do 31. 10. 2015 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty sídlící v Jihlavě, které se své pravidelné činnosti věnují nejméně 10 měsíců: 
  • Právnické osoby, jejichž zřizovatelem je město Jihlava.
  • Fyzické osoby, které podnikají v dané sféře.

Typy podporovaných projektů:

 • Kulturní akce a aktivity realizované během stanoveného období na území města Jihlavy.
 • Pořádání akcí jednorázového charakteru (koncert, představení…) i série akcí, např. cykly koncertů, představení, festivaly, přehlídky, projekty, ve kterých se objevují akce zaměřené na různé žánry.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytnuta ve výši maximálně 70 % skutečných uznatelných nákladů, nejvíce však 100 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • O finanční podporu nemohou žádat příspěvkové organizace.
 • Dotace je poskytována pouze účelově na projekty neinvestičního charakteru.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Další informace i formální náležitosti žádosti naleznete ve Zdroji této výzvy.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru