Přeskočit na obsah

Kulturní dědictví v Jihočeském kraji

Dotace na podporu zachování a obnovy objektů a předmětů kulturního dědictví za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů a podpora vzniku kvalitní předprojektové přípravy obnovy nemovitých kulturních památek, tj. provedení průzkumů potřebných k provedení kvalitní projektové dokumentace obnovy objektu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 3. 1. 2022 od 00 hodin do 14. 1. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území Jihočeského kraje — fyzické osoby, města a obce, registrované církve, působící na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. I: Movité kulturní dědictví.
 • Opatření č. II: Obnova drobné sakrální architektury.
 • Opatření č. III: Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích.
 • Opatření č. IV: Předprojektová příprava obnovy kulturních památek.
 • Opatření č. V: Nemovité kulturní památky.
 • Opatření č. VI: Obnova pietních míst.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje v rozmezí od 10 tis. Kč do 500 tis. Kč.
 • Výše spoluúčasti je 30 % do 40 % celkových způsobilých nákladů dle kategorie podprogramu.
 • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2022 k dispozici, činí 12 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace vybraných projektů (uznatelnost nákladů) od 3. 1. 2022 do 31. 10. 2022.
 • Žádosti o dotaci musí být předloženy na formuláři elektronické žádosti o podporu v programu 602XML Filler.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru