Přeskočit na obsah

Kulturní dědictví v Jihočeském kraji

Dotace na podporu zachování a obnovy objektů a předmětů kulturního dědictví za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů a podpora vzniku kvalitní předprojektové přípravy obnovy nemovitých kulturních památek, tj. provedení průzkumů potřebných k provedení kvalitní projektové dokumentace obnovy objektu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od  2. 1. 2024 od 00 hodin do 24. 1. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • V opatření č. I — vlastníci objektů drobné sakrální architektury, které se nacházejí na území Jihočeského kraje, s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.
 • V opatření č. II — vlastníci nemovitých kulturních památek.
 • V opatření č. III — vlastníci staveb v památkově chráněných územích.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. I – Obnova drobné sakrální architektury — práce na údržbě, opravě, rekonstrukci a restaurování objektu drobné sakrální architektury prováděné v souladu se závazným stanoviskem (u kulturní památky či objektu umístěném v památkově chráněném území) či v souladu s konzultačním zápisem příslušného správního orgánu (v případě, že objekt není kulturní památkou) a zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty objektu.
  Opatření č. II – Nemovité kulturní památky — práce na údržbě, opravě, rekonstrukci a restaurování kulturní památky, prováděné v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče a zabezpečující uchování souhrnné hodnoty nemovité kulturní památky, práce na realizaci a osazení kopií (dle materiálové i technologické shody s originálem) sochy (součásti kulturní památky).
 • Opatřeni č. III – Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích – podpora zvýšených nákladů obnovy staveb v památkově chráněných územích, pokud si tyto zvýšené náklady obnovy vyžádají použití tradičního stavebního, technologického a materiálového řešení.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. I — Min – max. výše dotace: 40 — 100 tis. Kč, Min. požadovaná spoluúčast žadatele: 50 %.
 • Opatření č. II — Min. — max. výše dotace: 40 — 500 tis. Kč, Min. požadovaná spoluúčast žadatele: 50 %.
 • Opatření č. II — Min. — max. výše dotace: 20 — 200 tis. Kč, Min. požadovaná spoluúčast žadatele: dle pol. rozpočtu.

Specifika a omezení:

 • Realizace schválených projektů (uznatelnost nákladů) od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru