Přeskočit na obsah

LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení MŠ II

Dotace na zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. 9. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Zařízení péče o děti do 3 let.
 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.
 • Subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání za účelem rozšiřování jejich kapacit – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol.
 • Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce vč. případných úprav venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
 • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu     500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru