Přeskočit na obsah

LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení ZŠ II

Dotace na podporu sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. 9. 2018.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání.
 • Subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Obce.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura základních škol: 
  • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
  • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu     500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru