Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Liberecký kraj – Fond ochrany vod – Program vodohospodářských akcí

shutterstock_86017201.jpg
Share Button

Dotace na obnovu a modernizaci stávající vodohospodářské infrastruktury (VHI) a výstavba nových vodních děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) ve vlastnictví resp. do vlastnictví příjemce v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. března 2022 do 15. dubna 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce do 4 000 obyvatel v působnosti Libereckého kraje.
 • Svazky obcí v působnosti Libereckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Obnova a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury (VHI) a výstavba nových vodních děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) ve vlastnictví resp. do vlastnictví příjemce v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.
  • a. výstavba, popř. obnova ČOV pro obce do 4 000 obyvatel nebo svazky obcí v působnosti kraje s napojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel (EO),
  • b. výstavba, rozšíření či obnova veřejné kanalizace na odvádění odpadních vod s napojením minimálně 20 EO pro obce do 4 000 obyvatel nebo svazky obcí. Platí pro kanalizace, u kterých je zajištěno odvádění a čištění odpadních vod v souladu s vodním zákonem,
  • c. výstavba, rozšíření či obnova vodovodu vč. vodárenských objektů s možností připojení minimálně 20 osob pro obce do 4 000 obyvatel nebo svazky obcí, d. vybudování náhradního zdroje pitné vody pro obce do 4 000 obyvatel nebo svazky obcí.
 • Snížení finančního zatížení žadatele při zajištění výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, řešení problémů s odkanalizováním a čištěním odpadních vod, čímž se docílí zkvalitnění podzemních i povrchových vod a zlepšení životního prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace 1 800 000 Kč.
 • Maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů:
  • Dotace bude poskytnuta až do výše 50% z celkových způsobilých výdajů akce, avšak maximálně 1 800 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Svazek obcí může ve vyhlášeném programu předložit více žádostí o poskytnutí dotace, avšak maximálně jednu žádost na jednu akci za jednu obec do 4 000 obyvatel, která je členem svazku

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>