Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Individuální žádost o dotaci

Jedná se o dotační titul pro možnost podání žádosti o dotaci v případě, kdy není možné žádat z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Příjem žádosti:

  • Žádosti lze podávat po celý rok do 31. 12. 2018.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba.

Typy podporovaných projektů:

  • Pokud žadatel předloží žádost o poskytnutí dotace, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených programů, je kraj, zastoupený věcně příslušným odborem krajského úřadu povinen takovou žádost přijmout, zpracovat a předložit příslušnému orgánu kraje k rozhodnutí.

Forma a výše podpory:

  • O poskytnutí dotace nebo nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán kraje na návrh věcně příslušného odboru krajského úřadu.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze poskytnout jen za předpokladu splnění všech podmínek pro poskytnutí dotace a to na základě písemné veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru