Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Dotace na podporu činnosti informačních středisek a škol v oblasti ekologické výchovy a osvěty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Není omezen (s výjimkou příspěvkových organizací a obchodních společností Libereckého kraje a organizačních složek státu).

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel podpory A: 
  • Podpora činnosti středisek ekologické výchovy a ekoporaden (s výjimkou jednodenních a kratších než jednodenních výukových programů pro školy).
  • Podpora škol a odborných organizací v oblasti environmentálního vzdělávání.
  • Školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí
  • Organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti Preferovány budou projekty s dlouhodobým působením na cílovou skupinu.
 • Účel podpory B: 
  • Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství (vč. včelařských, rybářských a mysliveckých kroužků)

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 CZK.
 • Dotace bude poskytnuta až do výše 70% z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 1. 1. 2024 — 30. 9. 2025.
 • Realizace projektu pouze na území Libereckého kraje.
 • Žadatel nesmí využít na realizaci projektu více dotačních zdrojů kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru