Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora hospodaření v lesích

Liberecký kraj poskytuje vlastníkům lesů finanční příspěvky na vybrané činnosti hospodaření.

Příjem žádosti:

 • Žádosti jsou přijímány od 01. 05. 2024 do 31. 12. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel lesa (pachtýř, nájemce).

Typy podporovaných projektů:

 • Důvodem podpory je: 
  • a) pokládání (instalace) a asanace lapáku na podkorní hmyz,
   b) ochrana stromků nátěrem proti okusu zvěří a individuální ochrana stromků mechanickou zábranou proti zvěři,
   c) oprava lesní cesty,
   d) založení kontrolní a srovnávací plochy,
   a to za podmínek uvedených v článku II. Programu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu Libereckého kraje určených k podpoře Programu je 3,3 mil. Kč.
 • Dotace se neposkytne, pokud celková výše dotace je nižší než 5 000 Kč.
 • Maximální celková výše dotací na jednoho žadatele je 600 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 2 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru