Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora hospodaření v lesích

Liberecký kraj poskytuje vlastníkům lesů finanční příspěvky na vybrané činnosti hospodaření.

Příjem žádosti:

 • Žádosti jsou přijímány do 31. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel lesa (pachtýř, nájemce).

Typy podporovaných projektů:

 • Důvodem podpory je: 
  • a) ochrana lesa, prevence proti šíření hmyzích škůdců,
  • b) ochrana lesa, prevence proti škodám působených zvěří,
  • c) zlepšování stavu lesních porostů, zvyšování jejich odolnosti a zlepšování plnění funkcí lesa,
  • d) zlepšování stavu lesních cest.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu Libereckého kraje určených k podpoře Programu je 4,4 mil. Kč.
 • Dotace se neposkytne, pokud celková výše dotace je nižší než 5 000 Kč.
 • Maximální celková výše dotací na jednoho žadatele je 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 2 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru