Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Liberecký kraj – Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

bridge-2796139__340
Share Button

Dotace na podporu spolufinancování projektů zaměřených na aktivity integrace příslušníků národnostních menšin a cizinců.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 2. 2020 do 24. 2. 2020.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve, církevní společnosti, příspěvkové organizace zřizované územně samosprávným celkem.
 • Fyzické osoby, které prokazatelně vykazují činnost v oblasti integrace cizinců a národnostních menšin.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporu a pomoc lidem žijícím ve vyloučených lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity;
  1. komunitní aktivity zaměřené na zkvalitňování veřejného prostranství, zvyšování kvality bydlení v sociálně vyloučených lokalitách a další aktivity souvisejí s oblasti zaměstnaností, vzděláváním a zdraví,
  2. komunitní aktivity realizované za účelem zvyšování sounáležitosti obyvatel komunity realizované na podporu komunikace a spolupráce mezi obyvateli lokalit a jejich okolím nebo vzájemná spolupráce mezi jednotlivými komunitami a dalšími subjekty.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 150 000 CZK.
 • Míra podpory činí 70 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2020.
 • Žadatel může předložit maximálně jeden projektový návrh (žádost).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>