Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

Cílem poskytování dotace na rok 2023 je podpora aktivit souvisejících s integrací národnostních menšin a cizinců v Libereckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 1. 2023 do 31. 1. 2023 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolek, ústav podle zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšná společnost založená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • příspěvkové organizace zřizované územně samosprávným celkem na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů,
 • fyzická osoba podnikající či právnická osoba, která se zabývá některými z aktivit uvedených v příloze č. 1, být přímo odpovědní za přípravu a realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem poskytování dotace je zajistit spolufinancování projektů zaměřených na aktivity integrace příslušníků národnostních menšin.
 • Situace národnostních menšin a cizinců patří k nejnaléhavějším problémům společenského vývoje po roce 1989. Cílem dotačního programu je zvrátit negativní trendy ve vývoji situace této cílové skupiny obyvatel Libereckého kraje, nastartovat a urychlit pozitivní změny a dosáhnout pokroku při odstraňování neodůvodněných a nepřijatelných rozdílů mezi částí komunit národnostních menšin a cizinců a většinovou populací, zajistit účinnou ochranu před diskriminací, bezpečné soužití prostřednictvím integračních a komunitních programů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace kraje ze způsobilých výdajů: 70 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně jeden projektový návrh.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru