Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Cílem tohoto programu je podpora obecních škol při pořizování kompenzačních pomůcek pro celkový rozvoj dětí s různou mírou podpůrných opatření.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 19. 1. 2024 do 2. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy na území Libereckého kraje zřizované obcí, církví nebo soukromým zřizovatelem.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace umožní nákup kompenzačních pomůcek za účelem zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami,
  kterým byla poradenskými zařízeními doporučena podpůrná opatření nezbytná pro jejich vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu je 700 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 20 000 Kč a maximální výše dotace je 80 000 Kč.
 • Maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů činí 70 %.

Specifika a omezení:

 • O dotaci nemohou žádat: 
  • Příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem.
  • Příspěvkové organizace zřizované MŠMT.
 • Žadatelé mohou podávat dvě žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru