Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora místní Agendy 21

Popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 3. 2024 do 15. 3. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obec,
 • dobrovolný svazek obcí v územním obvodu LK.
 • právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele,
 • spolky, ústavy a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • podnikatelské subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji.
 • Podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje. 
  • A. Zapojování veřejnosti, transparentnost a kvalita veřejné správy.
  • B. Vzdělávání a osvětové akce.
  • C. Strategické plánování.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 70 000 Kč.
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v této výzvě do programu je 1.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru