Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora myslivosti

Dotace se poskytují uživatelům honiteb, které se nacházejí z větší části honitby na území Libereckého kraje a alespoň část honitby se nachází v den podání žádosti ve vymezeném uzavřeném pásmu I nebo ve vymezeném uzavřeném pásmu II vyhlášenými v rámci mimořádných veterinárních opatření Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Liberecký kraj z důvodu zamezení šíření nebezpečné nákazy — afrického moru prasat v Libereckém kraji.

Příjem žádostí:

  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí: od 01. 05. 2024 do 31. 12. 2024.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem musí být uživatel honitby; pokud se honitba rozkládá na území více krajů, musí být největší část honitby žadatele v územní působnosti Libereckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, je:
    • nákup a zprovoznění chladicího zařízení a jeho součástí pro uchování ulovené zvěře ve visu.

Forma a výše podpory:

  • Dotace jsou poskytovány zpětně po splnění předmětu a účelu dotace. Jsou poskytovány do výše 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů na nákup a zprovoznění chladicího zařízení a jeho součástí, nejvýše však může příspěvek činit 30 000 Kč na jedno chladící zařízení.
  • Maximální celková výše dotací poskytnutá jednomu žadateli je 60 000 Kč.
  • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu Libereckého kraje určených k podpoře Programu je 2,0 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat maximálně 2 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru