Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu

Účelem podpory je zlepšení kvality a nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech, zlepšení její dostupnosti a zvýšení atraktivity na základě rozvoje nadregionálních produktů a témat.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. do 15. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby podnikající, svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, nestátní neziskové organizace, spolky a obecně prospěšné společnosti podnikající v oblasti cestovního ruchu na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšení kvality a nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech, zlepšení její dostupnosti a zvýšení atraktivity na základě rozvoje nadregionálních produktů a témat. Nadregionálním tématem a produktem je myšlena nabídka, která rozvíjí specifický okruh nabídky žádané mezi návštěvníky kraje; téma je etablované a identifikuje se s daným územím. Produkt musí zahrnovat min. území 2 tur. regionů/oblastí, případně zapojení většího počtu partnerů, i zahraničních.
 • Nadregionální téma nebo produkt musí vznikat pouze se souhlasem vyššího destinačního celku a je součástí jeho strategického dokumentu: 
  • tvorba strategických dokumentů, akčních plánů a marketingových strategií,
  • tvorba propagačních materiálů k tématu / produktu,
  • pořízení informačních a komunikačních technologií na podporu marketingu (např. software, mobilní aplikace, redakční systémy apod.), rozvoj informačních systémů,
  • realizace mediálních kampaní – print, on-line, rozhlas, TV, sociální sítě,
  • zajišťování press, insta a famtripů, zajišťování odborných konferencí, vzdělávacích workshopů, účast na prezentačních akcích,
  • pořizování fotografií, videospotů a jiných multimediálních výstupů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 80 000 Kč.
 • Míra podpory činí 70% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v této výzvě do programu: 1.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru