Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Liberecký kraj – Podpora ochrany přírody a krajiny

environmental-protection-326923__340
Share Button

Dotace na podporu péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, ochrana krajinného rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami, podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. – 28. února 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby.
 • NNO (zapsaný spolek, zapsaný ústav, aj.).
 • Obce a svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace (vyjma příspěvkových organizací Libereckého kraje).
 • Fyzické osoby – podnikající i nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně.
 • Praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče o biotopy.
 • Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi.
 • Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat.
 • Údržba a obnova drobných památek v krajině.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 150 000 CZK.
 • Dotace bude poskytnuta až do výše 70% z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu pouze na území Libereckého kraje.
 • Žadatel nesmí využít na realizaci projektu více dotačních zdrojů kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>