Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora ochrany přírody a krajiny

Dotace na podporu péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, ochrana krajinného rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami, podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • ÚČEL PODPORY A, C: není omezen (s výjimkou příspěvkových organizací a obchodních společností Libereckého kraje a organizačních
  složek státu).
 • ÚČEL PODPORY B: Žadatel musí být právnická osoba (s výjimkou příspěvkových organizací a obchodních společností Libereckého kraje a organizačních složek státu).

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel podpory A: 
  • Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně.
  • Praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče o biotopy
  • Zajištění stávajících vodních nádrží proti utonutí živočichů.
 • Účel podpory B: 
  • Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi.
  • Podpora kastrace opuštěných a zdivočelých koček (Felis catus).
  • Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat.
 • Účel podpory C: 
  • Údržba a obnova drobných památek v krajině.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 150 000 CZK.
 • Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu pouze na území Libereckého kraje.
 • Žadatel nesmí využít na realizaci projektu více dotačních zdrojů kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru