Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora osob se zdravotním postižením

Podpora zdravotně postižených občanů Libereckého kraje formou spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez nároku na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku).

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotace lze podávat od 4. března 2024 do 28. března 2024.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze občan (fyzická osoba nepodnikající) s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji (nebo jeho zákonný zástupce), který nezbytně potřebuje zdravotní/kompenzační pomůcku či prostředek k vyrovnání fyzického/psychického handicapu (doloženo doporučením lékaře, u něhož je zdravotně postižený dispenzarizován).

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora zdravotně postižených občanů Libereckého kraje formou spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez plného nároku na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku).
  • Podpora zdravotně postižených občanů Libereckého kraje v oblastech, které nejsou kryté systémem veřejného zdravotního pojištění ani systémem státní sociální podpory.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je 70 000 Kč.
  • Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotaci nelze poskytnout neziskové či jiné organizaci, která handicapované a zdravotně postižené sdružuje nebo zajišťuje pro ně zdravotní, sociální či jiné služby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru