Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Liberecký kraj – Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

compost-419261__340
Share Button

Dotace na podporu opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů a k jejich opětovnému použití se zaměřením především na bioodpady v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. – 30. dubna 2021.

Příjemci podpory:

 • Obce Libereckého kraje a organizace jimi zřizované, Svazky obcí v působnosti Libereckého kraje, NNO, Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (firmy a živnostníci) vyjma příspěvkových organizací Libereckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně propagace předcházení vzniku odpadů.
 • Vznik a provoz RE-USE center v obcích.
 • Vznik a provoz prodejen „bez obalu“.
 • Opravárenská činnost (pořízení nářadí, nástrojů, zařízení nebo materiálu pro opravy, režijní náklady provozovny, náklady na publicitu).
 • Pořízení domácích kompostérů.
 • Pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady.
 • Pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů.
 • Zlepšení provozu zařízení (provozovaných) k využití bioodpadů z údržby zeleně.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 120 000 Kč.
 • Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 120 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. září 2022.
 • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v tomto vyhlášení programu je jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>