Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů

Dotace na podporu opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů a k jejich opětovnému použití se zaměřením především na bioodpady v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. do 29. února 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce Libereckého kraje a organizace jimi zřizované, Svazky obcí v působnosti Libereckého kraje, NNO, Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (firmy a živnostníci) vyjma příspěvkových organizací Libereckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel podpory A: 
  • aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití,
  • vznik / provoz RE-USE center v obcích,
  • vznik / provoz prodejen „bez obalu“,
  • opravárenská činnost (pořízení nářadí, nástrojů, zařízení nebo materiálu pro opravy, režijní výdaje provozovny, výdaje na
   publicitu),
  • pořízení domácích kompostérů,
  • pořízení elektrických kompostérů na gastro odpady,
  • pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů,
  • pořízení nádob na oddělený sběr kovových odpadů.
 • Účel podpory B: 
  • vznik / provoz zařízení k využití bioodpadů (včetně malých zařízení a komunitních kompostáren),
  • plnění nově vzniklých povinností v souvislosti s novým zákonem o odpadech v oblasti třídění, zpracování a využití odpadů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 
  • Účel podpory A: do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 200 000 Kč.
  • Účel podpory B: do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 700 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum realizace projektu je od 1. ledna 2024 do 30. září 2025.
 • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v tomto vyhlášení programu je jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru