Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů

Dotace na podporu opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů a k jejich opětovnému použití se zaměřením především na bioodpady v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. do 28. února 2023.

Příjemci podpory:

 • Obce Libereckého kraje a organizace jimi zřizované, Svazky obcí v působnosti Libereckého kraje, NNO, Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (firmy a živnostníci) vyjma příspěvkových organizací Libereckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně propagace předcházení vzniku odpadů.
 • Vznik a provoz RE-USE center v obcích.
 • Vznik a provoz prodejen „bez obalu“.
 • Opravárenská činnost (pořízení nářadí, nástrojů, zařízení nebo materiálu pro opravy, režijní náklady provozovny, náklady na publicitu).
 • Pořízení domácích kompostérů.
 • Pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady.
 • Pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů.
 • Vznik / provoz zařízení k využití bioodpadů (včetně malých zařízení a komunitních kompostáren).
 • Pořízení nádob na oddělený sběr kovových odpadů.
 • Pořízení studií na optimalizaci obecního systému odpadového hospodářství.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 180 000 Kč.
 • Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum realizace projektu je od 1. ledna 2023 do 30. září 2024.
 • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v tomto vyhlášení programu je jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru