Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora primární péče

Dotace na zajištění dostupnosti primární péče na území Libereckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. března 2024 do 30. dubna 2024.

Příjemci podpory:

 • Obec, která se nachází na území Libereckého kraje, na jejímž území je, popřípadě bude zřízena ordinace pro nového poskytovatele zdravotních služeb primární péče splňující účel podpory dotačního programu 9.4 Podpora primární péče.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajištění dostupnosti primární péče na území Libereckého kraje prostřednictvím podpory:
  • 1) vzniku a vybudování ordinací pro nové poskytovatele zdravotních služeb primární péče.
  • 2) převzetí stávajících ordinací primární péče novými poskytovateli zdravotních služeb.
 • Primární péčí se rozumí poskytování zdravotních služeb v následujících oborech:
  • a) všeobecné praktické lékařství,
  • b) praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie,
  • c) zubní lékařství.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu 4 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace: 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 
  • 1) V případě podpory ordinací praktických lékařů (všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie) v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost).
  • a) pro obce s počtem obyvatel do 10 000 (dle statistiky ČSÚ k 1. 1. 2022) maximálně 800 000 Kč.
  • b) pro obce s počtem obyvatel od 10 001 (dle statistiky ČSÚ k 1. 1. 2022) maximálně 400 000 Kč.
  • 2) V případě podpory ordinací zubních lékařů v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) maximálně 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů: 70 %.

Specifika a omezení:

 • U vzniku vícero ordinací primární péče poskytované pod stejným identifikačním číslem a ve stejném oboru zdravotních služeb v různých obcích Libereckého kraje bude moci být dotace poskytnuta pouze v jedné obci, a to v té, která v rámci bodového hodnocení získá více bodů. V případě shodného bodového hodnocení podaných žádostí, získává dotaci ta z obcí, která podala žádost o dotaci jako první.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru