Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 3.  2022 do 11. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které zároveň splňují podmínku nositele značky místní produkce (viz níže) nebo jsou držiteli ocenění. 
  • Nositelé značky místní produkce z Libereckého kraje:
  • Regionální produkt Český ráj.
  • Regionální produkt Jizerské hory.
  • Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj.
  • Krkonoše – originální produkt (pouze území LK).
 • Držitelé ocenění:
  • Výrobek roku Libereckého kraje.
  • Regionální potravina Libereckého kraje.
  • Nositel tradice lidových řemesel.
  • Mistr tradiční rukodělné výroby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora malých podnikatelských subjektů zaměřujících se na výrobu nebo prodej regionálních produktů s cílem posílení jejich stability na trhu, povědomí o regionálních produktech, rozvoj podnikatelských aktivit a vytvoření podmínek pro udržení zaměstnanosti.

Forma a výše podpory:

 • Celkem je pro tento program určeno 1 400 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 10 000 Kč. 
  • (tzn., že např. v případě 70% výše spoluúčasti kraje činí minimální výše způsobilých výdajů projektu 14 286 Kč).
 • Maximální výše dotace je 50 000 Kč. 
  • (tzn., že např. v případě 70% výše spoluúčasti kraje činí minimální výše způsobilých výdajů projektu 71 429 Kč).
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů projektu je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel má sídlo nebo provozovnu na území Libereckého kraje.
 • Jeden žadatel může v rámci tohoto programu podat maximálně jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru