Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora rekonstrukce, údržby a oprav komunikací pro cyklisty

Dotace na rekonstrukce, údržby a opravy komunikací pro cyklisty na „Strategické síti cyklodopravy LK“ zahrnující síť páteřních dálkových cyklotras a úseků segregovaných bezpečných cyklopropojení.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. dubna – 17. dubna 2023.

Příjemci podpory:

  • Obce, dobrovolné svazky obcí, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti, zájmové spolky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Rekonstrukce, údržba a oprava komunikací pro cyklisty na „Strategické síti cyklodopravy LK“ zahrnující síť páteřních dálkových cyklotras a úseků segregovaných bezpečných cyklopropojení.
  • Rekonstrukce, údržba a oprava Stezek pro cyklisty (C8), Stezek pro chodce a cyklisty (C9, C10), Stezek pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol, zřizování jízdních pruhů, které nejsou součástí páteřních dálkových cyklotras a úseků segregovaných bezpečných cyklopropojení.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků: 2 500 000 Kč.
  • Minimální výše dotace 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace 800 000 Kč.
  • Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 800 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat jednu projektovou žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru