Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Poznáváme kulturu

Podpora účasti žáků jednotlivých tříd základních škol v Libereckém kraji a jejich doprovodu na připravených aktivitách příspěvkových organizací Libereckého kraje pro oblast kultury.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat: 
  • od 29. 9. do 15. 10. 2018 — pro první pololetí školního roku.
  • od 1. 2. do 22. 2. 2019 — pro druhé pololetí školního roku a letní prázdniny.

Příjemci podpory:

 • Vzdělávací instituce dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon): 
  • program se týká základních a středních škol, středisek volného času, základních uměleckých škol a dále nestátních neziskových organizací registrovaných dle příslušného zákona a majících jako svou hlavní činnost uvedenu práci s dětmi a mládeží do 19 let.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj regionální kultury a kulturně vzdělávacích aktivit v příspěvkových organizacích Libereckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt (návštěva kulturní aktivity třídou/skupinou) nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.
 • Žadateli mohou být pouze organizace s působností na území Libereckého kraje.
 • Program se týká vybraných kulturních institucí v Libereckém kraji – podrobný přehled vzdělávacích programů je uveden v Katalogu aktivit, který je přílohou tohoto vyhlášení.
 • Program se nevztahuje na mateřské školy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru