Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Dotace je určena pro žadatele z Libereckého kraje s dlouhodobou, pravidelnou a systematickou činností s dětmi a mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a v souvisejících oborech (ne jednorázové aktivity). 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 1. února do 28. února 2020.

Příjemce podpory:

 • Právnické osoby — NNO (zapsané spolky, o.p.s., aj.), obce, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, aj.
 • Fyzické osoby podnikající – OSVČ.
 • Fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných projektů:

 •  Podpora skupin mládeže dlouhodobě pracujících v oblasti životního prostředí.
 •  Podpora mysliveckých kroužků.
 •  Podpora rybářských kroužků.
 •  Podpora včelařských kroužků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 100 000 Kč na zastřešující organizaci v případě souhrnné žádosti, 50 000 Kč na zájmovou skupinu.
 • Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Jedná se o účelovou dotaci (neinvestiční i investiční).

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci musí být doručena v elektronické (pouze formulář žádosti o dotaci) i písemné podobě (formulář žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh žádosti).
 • Písemné odeslání lze nahradit odesláním prostřednictvím datové schránky.
 • Jeden žadatel může podat v této výzvě pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru