Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Program — Kulturní aktivity v Libereckém kraji

Dotace na podporu kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora je určena především na akce s širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. do 1. 2. 2019.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby realizující kulturní aktivity na území Libereckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj regionální kultury a zachování tradic: 
  • Kulturní akce a aktivity regionálního a nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu.
  • Podpora je určena především na akce s širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace kraje 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Nezpůsobilí žadatelé: příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem.
 • Na jeden projekt (kulturní akci nebo aktivitu) nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.
 • Projekt (kulturní akce nebo aktivita) musí být realizován na území Libereckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru