Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Program na podporu činností mateřských center

Podpora činností mateřských center související s provozováním základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, tvorba a realizace programů pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 1. 2024 do 30. 1. 2024 do 14.00 hod..

Příjemci podpory:

  • Mateřská a jinak zvaná centra pro rodinu, jejichž činnost odpovídá účelu tohoto programu, nebo obce, církve a náboženské společnosti na činnost mateřských a jinak zvaných center pro rodinu, jejichž činnost odpovídá účelu tohoto programu.
  • Podpořena budou pouze ta centra, která poskytují činnosti déle než 1 rok (od vzniku nebo založení ke dni podání žádosti uplynul více než jeden rok) a působí v Libereckém kraji (sídlo nebo provozovna na území LK musí být zapsané ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v živnostenském rejstříku nebo v jiném zákonem ustanoveném rejstříku).

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora činností mateřských center související s provozováním základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, tvorba a realizace programů pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost.
  • Podpora rozvoje občanské společnosti, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času. Prevence patologických jevů v rodině ve společnosti – nabídka veřejného a bezpečného prostoru pro rodinu, prevence sociálního vyloučení, podpora vícegeneračního soužití.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů je 70 %.

Specifika a omezení:

  • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v této výzvě do programu je 1.
  • Podpořena budou pouze ta centra, která poskytují činnosti v LK déle než 1 rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru