Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Liberecký kraj – Program na podporu činností mateřských center

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Podpora činností mateřských center související s provozováním základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, tvorba a realizace programů pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 28. 2. 2022 do 14. 3. 2022 do 14.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Mateřská a jinak zvaná centra pro rodinu, jejichž činnost odpovídá účelu tohoto programu, nebo obce, církve a náboženské společnosti na činnost mateřských a jinak zvaných center pro rodinu, jejichž činnost odpovídá účelu tohoto programu.
 • Podpořena budou pouze ta centra, která poskytují činnosti déle než 1 rok (od vzniku nebo založení ke dni podání žádosti uplynul více než jeden rok) a působí v Libereckém kraji (sídlo nebo provozovna na území LK musí být zapsané ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v živnostenském rejstříku nebo v jiném zákonem ustanoveném rejstříku).

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora rozvoje občanské společnosti, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času.
 • Prevence patologických jevů v rodině ve společnosti – nabídka veřejného a bezpečného prostoru pro rodinu, prevence sociálního vyloučení, podpora vícegeneračního soužití.
 • Podpora činností mateřských center související s provozováním základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, tvorba a realizace programů pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v této výzvě do programu je 1.
 • Podpořena budou pouze ta centra, která poskytují činnosti v LK déle než 1 rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>