Přeskočit na obsah

Liberecký kraj Program podpory malých prodejen na venkově Obchůdek 2021+

Podpora podnikatelského prostředí zaměřená na obslužnost venkova formou dotace na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen v obcích do 1 000 obyvatel nebo v obcích do 3 000 obyvatel, jejichž místní část/i mají do 1 000 obyvatel, a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 1. 2024 do 20. 2. 2024.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelský subjekt, nebo obec, provozující maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách v obci Libereckého kraje do 1000 obyvatel nebo v obci Libereckého kraje do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají do 1000 obyvatel, a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna.

Typy podporovaných aktivit:

  • Důvodem podpory je zachování podnikání na venkově, a to minimálně v úrovni maloobchodního prodeje, kdy chceme úžeji propojit podnikatele s malými obcemi a podnikatele v rámci malých obcí navzájem.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu 4 400 000 Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 30 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 130 000 Kč.
  • Maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů činí 100 %.

Specifika a omezení:

  • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v tomto programu:
    • Neomezeno za splnění podmínky v účelu programu. Tzn, že na území obce do 1 000 obyvatel nebo v obce do 3 000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1 000 obyvatel, se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru