Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Řemeslná a zážitková turistika

Dotace na podporu rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 1. do 29. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby podnikající v oblasti cestovního ruchu a tradiční řemeslné výroby, nestátní neziskové organizace, obecně
  prospěšné společnosti, obce, spolky, příspěvkové organizace (netýká se příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem),
  zájmová sdružení právnických osob. Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tradiční řemesla – rozvoj ukázek / exkurzí s možným vyzkoušením si daného řemesla pro návštěvníky, cílem je zvyšování návštěvnosti daných regionů (rozvoj prázdninových + mimosezónních nabídek),
 • zážitkové programy – workshopy, dílny, únikové hry, prohlídky apod., a to i v online podobě,
 • tvorba nových turistických produktů a produktových balíčků,
 • rozvoj online forem propagace a marketingu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 25 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.
 • Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí nebo jeho realizace musí být pro Liberecký kraj přínosem.
 • Podpořeny nebudou projekty zahrnující pouze jednodenní nebo dvoudenní/ víkendovou akci (pokud akce nebude součástí rozsáhlejšího dlouhodobějšího projektu, tzn. akce je součástí celoročního projektu s min. 5 akcemi za rok).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru