Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Liberecký kraj – Řemeslná a zážitková turistika

blacksmith-2740128__340
Share Button

Dotace na podporu rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. do 15. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby podnikající v oblasti cestovního ruchu a tradiční řemeslné výroby, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, obce, spolky, příspěvkové organizace (netýká se příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem), zájmová sdružení právnických osob na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory a Máchův kraj.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tradiční řemesla – rozvoj ukázek / exkurzí s možným vyzkoušením si daného řemesla pro návštěvníky, cílem je zvyšování návštěvnosti daných regionů (rozvoj prázdninových + mimosezónních nabídek),
 • zážitkové programy – workshopy, dílny, prohlídky apod.,
 • tvorba nových turistických produktů a produktových balíčků,
 • rozvoj e-marketingu (ve spolupráci s turistickými oblastmi – na základě uzavřené partnerské dohody),
 • tvorba a tisk propagačních materiálů,
 • překlady,
 • tvorba podkladů pro audio průvodce, nákup audio průvodců,
 • pořízení fotografií, videospotů a jiných multimediálních nástrojů.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.
 • Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí nebo jeho realizace musí být pro Liberecký kraj přínosem.
 • Podpořeny nebudou projekty zahrnující pouze jednodenní nebo dvoudenní/ víkendovou akci (pokud akce nebude součástí rozsáhlejšího dlouhodobějšího projektu, tzn. akce je součástí celoročního projektu s min. 5 akcemi za rok).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>