Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Řemeslná a zážitková turistika

Dotace na podporu rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 1. do 18. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby podnikající v oblasti cestovního ruchu a tradiční řemeslné výroby, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, obce, spolky, příspěvkové organizace (netýká se příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem), zájmová sdružení právnických osob na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory a Máchův kraj.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tradiční řemesla – rozvoj ukázek / exkurzí s možným vyzkoušením si daného řemesla pro návštěvníky, cílem je zvyšování návštěvnosti daných regionů (rozvoj prázdninových + mimosezónních nabídek),
 • zážitkové programy – workshopy, dílny, únikové hry, prohlídky apod., a to i v online podobě,
 • tvorba nových turistických produktů a produktových balíčků,
 • rozvoj online forem propagace a marketingu,
 • tvorba audio průvodců, mobilních aplikací.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Míra podpory činí 70% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.
 • Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí nebo jeho realizace musí být pro Liberecký kraj přínosem.
 • Podpořeny nebudou projekty zahrnující pouze jednodenní nebo dvoudenní/ víkendovou akci (pokud akce nebude součástí rozsáhlejšího dlouhodobějšího projektu, tzn. akce je součástí celoročního projektu s min. 5 akcemi za rok).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru