Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Rozvoj cyklistické dopravy

Dotace na podporu výstavby komunikací pro cyklisty na „Strategické síti cyklodopravy LK“ zahrnující síť páteřních dálkových cyklotras a úseků segregovaných bezpečných cyklopropojení.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro příjem žádostí je od 3. dubna – 17. dubna 2023.

Příjemci podpory:

  • Obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti, zájmové spolky.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba komunikací pro cyklisty na „Strategické síti cyklodopravy LK“ zahrnující síť páteřních dálkových cyklotras a úseků segregovaných bezpečných cyklopropojení.
  • Výstavba Stezek pro cyklisty (C8), Stezek pro chodce a cyklisty (C9, C10), Stezek pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol, zřizování jízdních pruhů, které nejsou součástí páteřních dálkových cyklotras a úseků segregovaných bezpečných cyklopropojení.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem určený pro výzvu činí 6 500 000 Kč.
  • Minimální výše dotace je 400 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je 2 000 000 Kč.
  • Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v této výzvě je jedna.
  • Termín realizace: od 1. ledna 2023 do 30. prosince 2025. Termín zahájení realizace projektu musí být nejpozději v průběhu roku 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru