Přeskočit na obsah

LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost

Dotace na projekty nejlepší praxe, pilotní a ukázkové projekty, které přispívají k provádění směrnic o ptácích a přírodních stanovištích a vedou k zavádění strategie biologické rozmanitosti Unie do roku 2020, a rozvoje, provádění a řízení sítě Natura 2000.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat do 15. 9. 2016 do 16:00 hod. (bruselského času).

Příjemci podpory:

  • Veřejné orgány, soukromé organizace, nekomerční organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Projekty musejí představovat osvědčený postup nebo demonstračními projekty v oblasti ochrany volně žijících ptáků nebo v oblasti ochrany přírodních stanovišť.
  • Projekty musejí být inovačními nebo demonstračními projekty týkajícími se environmentálních cílů Společenství.
  • Projekty musejí být kampaní na zvyšování povědomí nebo odbornou přípravou v oblasti předcházení lesním požárům.
  • Projekty se musejí týkat široce pojatého, harmonizovaného, souhrnného a dlouhodobého monitorování lesů a environmentálních interakcí.

Specifika a omezení:

  • Zadavatel doporučuje vyplnění technické části projektu v angličtině, ale může být i v dalších oficiálních jazycích EU. Ale grantová dohoda, řízení projektů, formální podávání zpráv, klíčové výstupy a veškerá komunikace se zadavatelem budou muset probíhat v angličtině.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru