Přeskočit na obsah

LIFE+ Zmírňování, informovanost a přizpůsobení se změnám klimatu

Dotace na pilotní a ukázkové projekty, které přispívají k efektivnějšímu snižování znečištění ovzduší, zlepšují informovanost o možnostech a řešeních problémů v oblasti klimatu a jeho změn. Cílem projektů by měl být faktický dopad na informovanost a legislativu v oblasti klimatických změn.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 7. 9. 2016 do 16:00 hod. (bruselského času).

Příjemci podpory:

 • Jakákoli právnická osoba registrovaná v EU.

Forma a výše podpory:

 • Max. 60% způsobilých nákladů projektu (velké projekty do 5 mil. Eur a malé projekty do 500 tis. Eur).

Typy podporovaných aktivit:

 • Využití přírodních zdrojů, snížení uhlíkové stopy a zlepšení kvality ovzduší.
 • Zlepšení politiky ochrany ovzduší v rámci EU.
 • Začleňování otázky ochrany ovzduší v rámci veřejného i soukromého sektoru.
 • Podpora ochrany ovzduší na všech úrovních státní správy, včetně zapojení veřejnosti, neziskových organizací a regionálních subjektů.

Rozdělení prioritních oblastí:

 • Zmírňování změn klimatu – změny v oblasti politiky a informovanosti veřejných orgánů, podpora integrace projektů k ochraně ovzduší, vytváření nástrojů a postupů k ochraně ovzduší.
 • Přizpůsobení se změnám klimatu – posuzování přístupu k ekosystému, vytváření dalších metod přizpůsobování se změnám klimatu, navrhování nových metod změn zavedených systémů, strategické plány na celostátní a regionální úrovni.
 • Informovanost a správa ochrany ovzduší – zapojení nestátních organizací do státní správy v oblasti ochrany ovzduší, zlepšit komunikaci státní správy a veřejnosti (případně soukromých podniků) v oblasti klimatických změn, osvěta.

Specifika a omezení:

 • Projekty musejí implementaci otázek ochrany ovzduší do politiky klimatu EU a přispět k rozvoji dlouhodobých cílů EU v oblasti změn klimatu.
 • Projekty musejí zahrnovat i osvětu, musejí být schopny implementace a ekonomicky a technicky realizovatelné.
 • Projekty mohou být založeny na propojení více oblastí, především ochrany životního prostředí a změn klimatu.
 • Nejzazší termín začátku realizace projektu je 15. 6. 2016.
 • Zadavatel doporučuje vyplnění technické části projektu v angličtině, ale může být i v dalších oficiálních jazycích EU. Grantová dohoda, řízení projektů, formální podávání zpráv, klíčové výstupy a veškerá komunikace se zadavatelem budou muset probíhat v angličtině.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7700”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru