Přeskočit na obsah

LVI. výzva — prioritní osa 1, podoblast podpory 1.3.1

Dotace na projekty týkající se zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany mohou získat zejména státní podniky. V rámci této výzvy se počítá s alokací (pro schválené projekty) 400 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 23. prosince 2013 do 31. ledna 2014.

Příjemci podpory:

 • Státní podniky.
 • Státní příspěvkové organizace dle §54 zákona 219/2000 Sb.

Typy podporovaných projektů:

 • Budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic.
 • Budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech.
 • Zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém ne-bezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů v informačních systémech a webových portálech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti (např. v Digitálním povodňovém plánu ČR, Povodňovém informačním systému) a podpora jejich tvorby.
 • Vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Forma a výše podpory:

 • Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 400 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekty budou hodnoceny zvlášť v rámci projektových záměrů:
 1. Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi (příjemci podpory – státní podniky, státní organizace, Česká republika prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace – stát).
 2. Investiční podpora zpracování podkladových analýz a podkladů o povodňovém nebezpečí a o povodňovém riziku včetně návrhů možných opatření s konkretizovanými výstupy pro státní a regionální úroveň v souladu se směrnicí 2007/60/ES.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru