Přeskočit na obsah

LVII. výzva OPŽP v oblasti alternativní dopravy

Dotaci na nákup autobusů MHD s pohonem na CNG a výstavbu plnicích stanic na CNG můžou získat obce či vybrané kraje a jimi zřizované organizace. O dotaci lze uvažovat pouze v případě projektů, které budou realizovány na území kraje Moravskoslezského či Ústeckého, nebo v rámci Aglomerace Brno. Žádosti je možné podávat do 31. března 2014 do 16:00. Celková alokace pro výzvu je 1 miliarda Kč. 

Příjem žádostí:

 • Do 31. března 2014  do 16:00 na příslušná krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí.

Příjemci podpory:

 • Města a obce, jejich příspěvkové organizace či organizační složky.
 • Moravskoslezský, Ústecký a Jihomoravský kraj, jejich příspěvkové organizace či organizační složky.
 • Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více  než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty.
 • Obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Nákup autobusů městské hromadné dopravy s pohonem na CNG.
 • Výstavba plnících stanic CNG.
 • Výše uvedené záměry lze sloučit do jednoho projektu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 1 mld. Kč. 

Specifika a omezení:

 • Projekty musí být realizovány pouze na území kraje Moravskoslezského či Ústeckého, nebo v rámci Aglomerace Brno.
 • V případě projektů zaměřených na nákup autobusů městské hromadné dopravy s pohonem na CNG je podmínkou přijatelnosti projektu pouze nákup nových vozidel jako náhrada starých vozidel které: 
  •  Splňují výhradně normy EURO 0 až EURO III.
  •  Minimální stáří vozidla je 10 let.
  •  Mají minimálně najeto 500 000 km.
 • Podmínky musí být splněny kumulativně. Tyto parametry musí být jednoznačně potvrzeny zpracovatelem Studie proveditelnosti.
 • V případě projektů zaměřených na realizaci plnící stanice CNG je podmínkou přijatelnosti projektu využití stanice pouze pro potřeby provozovatele veřejné dopravy, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. pěti let od jeho ukončení.
 • Hodnocení a schválení žádostí je podmíněno schválením změny Programového dokumentu OPŽP ve věci implementace alternativní dopravy Evropskou komisí.

Doplňující informace:

 Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru