Přeskočit na obsah

LVIII. výzva Ministerstva životního prostředí

Dotace z Operačního programu Životní prostředí na individuální projekty v rámci prioritních os 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny. Žádosti o podporu jsou přijímány od 5. března  2014 do 15. dubna 2014.

Příjem žádostí:

 • Od 5. 3. 2014 do 15. 4. 2014.

Příjemci podpory:

 • Kraje, města, obce, svazky obcí a organizace jimi zřizované (Osa 1, 2, 4, 6).
 • Občanská sdružení (Osa 2 — pouze výsadba regenerační zeleně, 4, 6).
 • Obchodní společnosti (Osa 2, 4, 6).
 • Družstva (Osa 2 — pouze výsadba regenerační zeleně, 4, 6).
 • Podnikatelské subjekty — fyzické osoby (Osa 2 — pouze výsadba regenerační zeleně, 4, 6).

Typy podporovaných projektů:

 • Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
 • Omezování emisí.
 • Zkvalitnění nakládaní s odpady.
 • Odstraňování starých ekologických zátěží.
 • Podpora biodiverzity.
 • Obnova krajinných struktur.
 • Optimalizace vodního režimu krajiny.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace je 3,7 mld. Kč.
 • Z toho na prioritní osu 1 ve výši 500 mil. Kč, prioritní osu 2 ve výši 600 mil. Kč, prioritní osu 4 ve výši 2 mld., prioritní osu 6 ve výši 600 mil. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru