Přeskočit na obsah

LX. výzva v prioritní ose Udržitelné využívání zdrojů energie

Dotace na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla, na realizaci úspor energie a využití odpadního tepla mohou získat obce, města, kraje, organizace jimi zřízené, státní podniky, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti.

Příjem žádostí:

 • Od 5. 3. 2014 do 30. 4. 2014 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce, svazky obcí, města, kraje a organizace jimi zřízené.
 • Státní podniky a organizace.
 • Veřejné a státní vysoké školy, veřejné výzkumné instituce.
 • Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní a náboženské společnosti.
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.
 • Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).

Forma a výše podpory:

 • Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3,5 mld. Kč.
 • Z toho na oblast podpory 3.1 ve výši 500 mil. Kč a na oblast podpory 3.2 ve výši 3 mld. Kč.

Specifika a omezení:

 • V případě realizace OZE, kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje na zemní plyn, nebude podporována výměna zdrojů mladších 5 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru