Přeskočit na obsah

LXI. výzva OPŽP (fázovací výzva pro PO 1)

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních ČOV, stokových systémů sloužících k veřejné potřebě, úpraven vody, zdrojů pitné vody, na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě mohou získat obce, města a jejich příspěvkové organizace a obchodní společnosti, které jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a které jsou vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je 4 mld. Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 24. 3. 2014 do 30. 5. 2014 do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, města a jejich příspěvkové organizace.
 • Svazky obcí.
 • Obchodní společnosti, které jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a které jsou vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění.
 • Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících k veřejné potřebě v případě existence vyhovující ČOV.
 • Kombinace výstavby, rekonstrukce a intenzifikace ČOV a výstavby, rekonstrukce a dostavby stokových systémů.
 • Výstavba, rekonstrukce a intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné vody.
 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků je 4 mld. Kč.
 • Celkové náklady projektu (za obě fáze dohromady) činí nejméně 5 milionů EUR.
 • Celkové náklady projektu nepřesáhnou 50 mil. EUR včetně DPH.

Specifika a omezení:

 • Podmínky LXI. výzvy umožňují tzv. rozfázovat projekt, tedy rozdělit fyzickou realizaci projektu včetně financování do dvou fází, přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 2007–2013 a druhá fáze v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru