Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

LXIII. výzva v PO 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

shutterstock_114116221.jpg
Share Button

Dotace na snížení znečištění z komunálních zdrojů mohou získat obce a města, příspěvkové organizace a svazky obcí. Celková alokace finančních prostředků na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2 mld. Kč z prostředků OPŽP 2007-2013. 

Příjem žádostí:

  • Od 5. listopadu 2014 do 14. listopadu 2014 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obce a města.
  • Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst.
  • Svazky obcí.
  • Státní podniky -  Vojenské lesy a statky ČR pro výkon správy na území vojenských újezdů.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba, rekonstrukce (modernizace) a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU za cílem naplnění požadavků Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.

Forma a výše podpory:

  • Výzva se vztahuje na velké projekty s celkovými náklady nad 50 mil. EUR včetně DPH ve vysokém stupni připravenosti.

Specifika a omezení:

  • V rámci LXIII. výzvy lze projekty rozfázovat, tzn. rozdělit fyzickou realizaci projektu včetně financování do dvou fází, přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 2007 – 2013 a druhá fáze v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020.
  • Žadatel se v rámci žádosti zavazuje k dokončení druhé fáze projektu v rámci období 2014–2020 a prokáže, že má finanční prostředky pro realizaci celého projektu – obou jeho fází.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se také na článek k této výzvě Snížení znečištění z komunálních zdrojů, od redaktorů webu Dotační-noviny.cz.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>