Přeskočit na obsah

LXIII. výzva v PO 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Dotace na snížení znečištění z komunálních zdrojů mohou získat obce a města, příspěvkové organizace a svazky obcí. Celková alokace finančních prostředků na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2 mld. Kč z prostředků OPŽP 2007–2013. 

Příjem žádostí:

  • Od 5. listopadu 2014 do 14. listopadu 2014 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obce a města.
  • Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst.
  • Svazky obcí.
  • Státní podniky —  Vojenské lesy a statky ČR pro výkon správy na území vojenských újezdů.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba, rekonstrukce (modernizace) a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU za cílem naplnění požadavků Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.

Forma a výše podpory:

  • Výzva se vztahuje na velké projekty s celkovými náklady nad 50 mil. EUR včetně DPH ve vysokém stupni připravenosti.

Specifika a omezení:

  • V rámci LXIII. výzvy lze projekty rozfázovat, tzn. rozdělit fyzickou realizaci projektu včetně financování do dvou fází, přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 2007 — 2013 a druhá fáze v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 — 2020.
  • Žadatel se v rámci žádosti zavazuje k dokončení druhé fáze projektu v rámci období 2014–2020 a prokáže, že má finanční prostředky pro realizaci celého projektu – obou jeho fází.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se také na článek k této výzvě Snížení znečištění z komunálních zdrojů, od redaktorů webu Dotační-noviny.cz.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru