Přeskočit na obsah

LXV. výzva Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Výzva je určena na podporu projektů v oblasti environmentálního vzdělávání. Dotaci je možné získat také na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách nebo na vytvoření a rozvoj zázemí lesních mateřských školek. Celková alokace výzvy činí 100 milionů Kč.

Příjem žádostí:

• Žádosti je možné podávat od 23. února 2015 do 23. března 2015.

Příjemci podpory:

 • Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, svazky obcí, kraje.
 • Příspěvkové organizace a organizační složky krajů.
 • Státní příspěvkové organizace, organizační složka státu, VŠ.
 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy a ústavy.
 • Další subjekty, jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku.
 • Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu stávajících objektů center a poraden, v případě, že bude po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok.
 • Technické vybavení center a poraden investičního charakteru, v případě, že bude po dobu 5 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok (na toto opatření lze žádat pouze v kombinaci s rekonstrukcí, dostavbou nebo přístavbou stávajících objektů center a poraden).
 • Úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Podpora se týká projektů zpracovaných podle principů uvedených v publikaci MŽP Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu.
 • Vytvoření a rozvoj zázemí pro subjekty pracující podle konceptu lesní mateřské školy.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč. Osobní náklady nejsou způsobilé — využití křížového financování není povoleno.
 • Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 90 % uznatelných nákladů.
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru