Přeskočit na obsah

Lyžařské běžecké trasy v Kraji Vysočina

Dotace na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina jsou určeny pro právnické a fyzické osoby. Účelem je zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování, rozšíření nabídky cestovního ruchu pro aktivní trávení volného času a zvýšení tak atraktivitu Kraje Vysočina pro vyznavače zimních sportů. Cílem je vytvořit kvalitně značenou síť lyžařských běžeckých tras dle tradičního systému značení v České republice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu od 13. 06. 2016 do 30. 06. 2016.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (veřejný i podnikatelský sektor).
 • Fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Strojová úprava stop lyžařských běžeckých tras.
 • Značení lyžařských běžeckých tras dle metodiky značení KČT (označení tras směrovkami, rozcestníky, osazení tras informačními tabulemi, apod.).
 • Realizace nezbytných opatření pro dosažení dostatečného bezpečnostního a technického standardu trasy (zprůchodnění tras, nezbytná předsezonní úprava tras, přechody pro překonání přírodních překážek, bezpečné křížení tras, apod.).
 • Pořízení přídavných zařízení k úpravě lyžařských běžeckých stop za vlečný stroj.
 • Pořízení technických zařízení k měření spotřeby a najetých kilometrů.
 • Realizace tištěných propagačních materiálů a mapek o lyžařských trasách do výše celkových nákladů max. 15 000 Kč.
 • Realizace doprovodné infrastruktury ke zvýšení uživatelského komfortu lyžařských běžeckých tratí (mobilní WC, přezouvací místa, lavičky, apod.).
 • Servisní náklady vlečného stroje a přídavného zařízení k úpravě stop do výše celkových nákladů max. 30 000 Kč.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 200 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace je 40 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadateli bude poskytnuta podpora pouze v případě, že upravuje trasy na lyžařských běžeckých trasách značených dle metodiky značení KČT (minimálně v rozsahu rozcestníků) nebo předmětem projektu žadatele v rámci tohoto grantového programu je realizace tohoto značení.
 • V rámci tohoto programu budou podporovány pouze okruhy/sítě lyžařských běžeckých tras s minimální délkou upravované stopy 10 km.
 • V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu.
 • Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději 30. 4. 2017.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru