Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MO ČR – Dotační program pro nestátní neziskové organizace pro rok 2022

216546898213_545
Share Button

Neinvestiční státní účelové dotace Ministerstva obrany jsou určeny nestátním neziskovým organizacím na projekty veřejně prospěšného charakteru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 30. září 2021, 23:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být spolky a poboční spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program č. 1: Rozvoj vojenských tradic.
 • Dotační program č. 2: Péče o válečné veterány.
 • Dotační program č. 3 Příprava občanů k obraně státu.
 • Dotační program č. 4: Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje do výše 70 % celkových nákladů projektu.
 • Je-li projekt současně financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů přesáhnout 70 % nákladů projektu.
 • Maximální výše dotace dle jednotlivých dotačních programů:
  • Dotační program č. 1: 100 000 Kč.
  • Dotační program č. 2: 6 700 Kč na osobu a rok.
  • Dotační program č. 3: 100 000 Kč.
  • Dotační program č. 4: 120 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Z dotačního řízení bude vyloučen projekt té NNO, která žádá o dotaci nižší než 10 000 Kč.
 • NNO, které žádají o zvýšení účasti státního rozpočtu na financování projektu nad 70 % nákladů na projekt, tento požadavek věcně v žádosti odůvodní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>