Přeskočit na obsah

MO ČR — Dotační program pro nestátní neziskové organizace

Neinvestiční státní účelové dotace Ministerstva obrany jsou určeny nestátním neziskovým organizacím na projekty veřejně prospěšného charakteru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 15. července 2022 12:00 hod. do 30. září 2022, 23:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být spolky a poboční spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program č. 1: Rozvoj vojenských tradic.
 • Dotační program č. 2: Péče o válečné veterány.
 • Dotační program č. 3 Příprava občanů k obraně státu.
 • Dotační program č. 4: Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje do výše 70 % celkových nákladů uvedených v projektu. V odůvodněných případech může MO rozhodnout o poskytnutí dotace nad 70 % celkových nákladů projektu uvedených v projektu.
 • DT 1 — Maximální výše dotace činí 130 000 Kč.
 • DT 2 — Maximální výše dotace činí 130 000 Kč.
 • DT 3 — Maximální výše dotace činí 6 700 Kč na osobu a rok.
 • DT 4 — Maximální výše dotace činí 130 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • NNO, které žádají o zvýšení účasti státního rozpočtu na financování projektu nad 70 % nákladů na projekt, tento požadavek věcně v žádosti odůvodní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru