Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MO ČR – Dotační program pro nestátní neziskové organizace

216546898213_545
Share Button

Neinvestiční státní účelové dotace Ministerstva obrany jsou určeny nestátním neziskovým organizacím na projekty veřejně prospěšného charakteru.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do 17. ledna 2022.

Příjemci podpory:

  • Žadateli mohou být spolky a poboční spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotační program č. 1: Rozvoj vojenských tradic.
  • Dotační program č. 2: Péče o válečné veterány.
  • Dotační program č. 3 Příprava občanů k obraně státu.
  • Dotační program č. 4: Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva.

Forma a výše podpory:

  • Dotace se poskytuje do výše 70 % celkových nákladů uvedených v projektu. V odůvodněných případech může MO rozhodnout o poskytnutí dotace nad 70 % celkových nákladů projektu uvedených v projektu.
  • Maximální objem prostředků k financování projektu bude určen ve vztahu k výši disponibilních prostředků MO.

Specifika a omezení:

  • NNO, které žádají o zvýšení účasti státního rozpočtu na financování projektu nad 70% nákladů projektu, předloží podrobné odůvodnění tohoto požadavku spolu s projektem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>