Přeskočit na obsah

Malé grantové schéma v Programu CZ 04 – Ohrožené děti a mládež

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jakožto zprostředkovatel, vyhlásilo dne 17. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant z Malého grantového schématu z EHP fondů v rámci programu CZ 04 — Ohrožené děti a mládež. Granty budou udělovány na individuální projekty zaměřené na hlavní výstupy programu, kterými jsou zapojení dětí do rozhodovacích procesů a zvýšení informovanosti o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit. Pro tuto výzvu alokovaná částka, která činí 17 581 955 Kč/663 470 EUR, může být dodatečně navýšena až o 113 000 EUR, v případě, že bude navýšení úspěšně schváleno ze strany donorských zemí. Celkovým výsledkem programu by mělo být efektivní zlepšení kvality systémů péče o děti a jejich ochrany při zohlednění názorů relevantních klíčových aktérů a společnosti jako celku prostřednictvím vysoce kvalitní a participativní diskuse.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději do 22. září 2014 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Spolky.
 • Pobočné spolky.
 • Ústavy.
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví, nebo náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb.

Typy podporovaných projektů:

 • Zapojení dětí do rozhodovacích procesů.
 • Zvýšení informovanosti o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu činí 1 175 500 Kč.
 • Maximální výše grantu činí 3 975 000 Kč.
 • Výše dotace může dosáhnout až 90% způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Implementace projektu musí proběhnout nejpozději do konečného termínu způsobilosti výdajů, tedy do 30. dubna 2016.
 • Žadatelem musí být dobrovolná nezisková organizace zřízená jako právnická osoba pro nekomerční účely, nezávislá na místní, regionální a centrální vládě, veřejných subjektech, politických stranách a komerčních organizacích.

Doplňující informace:

 • Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Podívejte se také na článek k této výzvě MPSV podpoří zlepšení péče o ohrožené děti a mládež částkou 17 581 955 Kč, od redaktorů webu Dotacni-noviny.cz

Zdroj[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru