Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Malý LEADER pro Orlicko

clouds-1852955__340
Share Button

Program je zaměřen na rozvoj občanské vybavenosti v obcích a posílení kapacit členských organizací se statutem neziskové organizace / příspěvková organizace / církev při realizaci projektů, které přispívají k naplnění Strategie CLLD v oblastech, které není možné financovat z důvodu jejich zaměření, nebo objemu z dalších nástrojů využívaných MAS ORLICKO.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 9. 2020 – 9. 10. 2020 (do 12:00 hodin)

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, nadace, příspěvkové organizace, organizace zřizované obcemi a kraji, obce a svazky obcí, NNO.

Typy podporovaných aktivit:

  • Obnova a údržba občanské vybavenosti.
  • Obnova a údržba veřejného prostoru, sportovních zařízení a sakrálních staveb.
  • Pořízení vybavení pro dlouhodobé využití. Nelze žádat na běžný spotřební materiál.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 Kč.
  • Výše poskytnutého příspěvku na realizaci projektu žadatelem z Malého Leaderu MAS je max. 70% z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>