Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS 21 – programový rámec PRV

plant-2717148_960_720
Share Button

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 03. 2020 do 10. 04. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Zemědělský podnikatel.
 • 4 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 5 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Neproduktivní investice v lesích.
 • 2 Rozvoj podnikání na venkově.
 • 3 Rozvoj zemědělských podniků.
 • 4 S produkty na trh.
 • 5 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 040 243 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 5 079 840 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 9 157 461 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 1 193 741 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 4 954 670 Kč.

Specifika a omezení:

 • 1 Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>