Přeskočit na obsah

MAS 21 — programový rámec PRV

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 01. 2022 do 14. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 2 Zemědělský podnikatel.
 • 3 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 4 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Rozvoj podnikání na venkově.
 • 2 Rozvoj zemědělských podniků.
 • 3 S produkty na trh.
 • 4 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí   5 347 014 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 10 377 772 Kč.
 • 3 Celková alokace činí      500 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí   2 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku30 nebo ubytovací kapacitu31; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru