Přeskočit na obsah

MAS 21 — Společná zemědělská politika

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 01. 2022 do 14. 02. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fiche 4 — Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.
  • Fiche 6 —  Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel a držitel lesa.

Typy podporovaných aktivit:

  • Fiche 4 — Podnikání malých a středních podniků.
  • Fiche 6 — Neproduktivní infrastruktura v krajině.

Forma a výše podpory:

  • Fiche 4 Celková alokace činí  10 000 000 Kč.
  • Fiche 6 Celková alokace činí 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Fiche 6 — Dotaci nelze poskytnout na výstavbu a rekonstrukci cyklostezky (lze povolit značení cyklotrasy/cyklostezky, případně přírodní jednosměrné trasy pro kola); K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru