Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Aktivios, z.s. – programový rámec PRV

library-1147815_960_720
Share Button

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 04. 2022 do 20. 05. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 4 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1  Podpora zemědělských podnikatelů.
 • 2 Podpora nezemědělských podnikatelů.
 • 3 Podpora lesnických podnikatelů.
 • 4 Základní služby a obnova vesnic:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • e) Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.
  • h) Muzea a expozice pro obce.
  • g) Stezky.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 4 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 6 502 877 Kč.

Specifika a omezení:

 • 4 f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>