Přeskočit na obsah

MAS Blaník IROP – Vzdělávání

Dotace na vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 2. 2024, 8:00 hod. do 4. 3. 2024, 8:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školské právnické osoby, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura základní škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:
  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
  • vnitřní konektivita školy;
  • školní družiny a školní kluby;
  • učebny neúplných škol,
  • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Minimálně výše: 350 000 Kč.
 • Maximální výše: 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – 80 %.
  • Státní rozpočet (SR) – 15 %.
  • Vlastní zdroje žadatele – 5 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru