Přeskočit na obsah

MAS Bohdanečsko – IROP – Doprava

Dotace na infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 9. 2023, 8:00 do 22. 10. 2023, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • A. Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • B. zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 308 245,79 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2025.
 • Místo realizace projektového záměru musí spadat do území MAS Bohdanečsko.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru