Přeskočit na obsah

MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Rozvoj a modernizace sociálních služeb

Cílem opatření je zlepšit dostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb, které přispějí k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 24. 06. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb; Obce; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zkvalitnění, rozšíření sociálních služeb jejich zázemí, zařízení a materiálové vybavení (vyšší úroveň péče o klienty). Cílem je podpora aktivit umožňující sociální začlenění osob z cílových skupin.
 • Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Součástí nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby mohou být i náklady na celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby.
 • Odlehčovací služby — § 44 (poskytované osobám pečujícím v jejich přirozeném sociálním prostředí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení); u této služby sociální péče bude podporována i pobytová forma jejího poskytování.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 9 999 990 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 10 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru