Přeskočit na obsah

MAS Boskovicko PLUS — OPZ – Zvyšování zaměstnanosti II.

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 9. do 19. 10. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • MAS, Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce.
 • Rekvalifikace a další profesní vzdělávání.
 • Podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa.
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání.
 • Prostupné zaměstnávání.
 • Podpora zahájení podnikatelské činnosti.
 • Doprovodná opatření.
 • Podpora pracovního uplatnění.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 967 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru