Přeskočit na obsah

MAS Boskovicko PLUS — Rozvoj vzdělávání — Základní vzdělávání

Dotace na infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 11. 2023; 12:00 do 29. 2. 2024; 12:00.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školské právnické osoby, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Forma a výše podpory:

  • Minimálně výše: 350 000 Kč.
  • Maximální výše: 4 000 000 Kč.
  • Míra podpory: 95 %

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v systému MS2021+, tedy i před podáním projektového záměru do výzvy MAS.
  • Nejzazší datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru